Inloggen Lid worden

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Personeelsvereniging van Rivas Zorggroep nodigt je uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 27 mei om 19.00 uur.

Tijdens deze jaarlijkse vergadering legt het bestuur aan haar leden verantwoording af over het gevoerde (financiële)beleid. Een afwisselend team van twee leden, de kascommissie, controleert eenmaal per jaar de boekhouding en meldt de resultaten van deze controle in de jaarvergadering. Een mooie gelegenheid voor de leden om met het bestuur van gedachten te wisselen over de activiteiten die door het bestuur worden georganiseerd.

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de personeelsvereniging. Wij willen graag weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. Dus graag even aanmelden.

 

Locatie: Grand Café van Het Gasthuis

Bekijk hier de agenda.

© Personeelsvereniging Rivas Zorggroep

Volg ons op Facebook