Inloggen Lid worden

: jaar Personeelsvereniging Rivas Zorggroep


Hoe begon het
De personeelsvereniging (PV) is in 1962 opgericht door Dr. Nieuwenhuis, geneesheer directeur van het ‘Streekziekenhuis Prinses Beatrix’. Naast de medische zorg voor het personeel was hij ook begaan met hun welbevinden. De heer Geerlings (hoofd technische dienst) was vicevoorzitter, zuster van Lith secretaresse, mevrouw Winter (hoofd opname) penningmeester en de heer Bleuanis (boekhouder) 2e penningmeester. In januari 1968 trad Bep Bakker aan als 2e secretaresse. Bep is nog steeds een zeer gewaardeerd bestuurslid van de PV.

De PV voldeed aan een grote behoefte. In de jaren 60 had je als leerling verpleegkundige geen sociaal leven. Door de 6 daagse werkweek, opleiding in eigen tijd, de roosterplanning waar je geen invloed op had, bestond het leven alleen uit werken en leren. Intern wonen in het zusterhuis tot je 21e was verplicht en de deur ging om 22:30 uur op slot.

Sport, toneel en muziek
De PV is door de jaren heen erg actief geweest en bereikte een breed publiek. Er was een actieve sportcommissie die onder andere elk jaar een volleybaltoernooi voor afdelingsteams organiseerde. Er was een toneelgroep ‘de Pechvogels’ die jaarlijks een uitvoering gaf in de Nieuwe Doelen te Gorinchem. Tijdens de fusie met het Lingeziekenhuis in Leerdam ontstond de Fusieband, en er waren diverse gelegenheids muziek en zanggroepen.

ALV
Een activiteit die door de jaren heen weinig belangstelling had was de Algemene Ledenvergadering (ALV). In alle jaarverslagen die in de Schakel, het personeelsblad, werden geplaatst lees je dit terug. Er is ook een tijd geweest dat de ALV gehouden werd voorafgaand aan de bingoavond. Maar ook dat mocht niet helpen.

25-jarig jubileum
Ook leuk om te weten is dat in het kader van het 25-jarig jubileum van het Streekziekenhuis, de voorzitter van de PV namens het hele personeel een aquarium kreeg aangeboden voor de hal in het ziekenhuis. Een van de latere voorzitters van de PV, Ad Maat, onderhield jaren lang dit aquarium. Daarnaast werden door de PV en de jubileumcommissie twee grote feestavonden georganiseerd in de Til. Speciaal voor deze gelegenheid is er een cabaret (Careto) geschreven over het wel en wee van het ziekenhuisleven en uitgevoerd door de toneelgroep van de personeelsvereniging.

De eerste statuten in 1986
Per januari 1986 werden ook de personeelsleden van het Lingeziekenhuis lid van de PV en werden de eerste statuten opgesteld. De doelstelling van de vereniging is door de jaren heen niet veranderd, alleen de werkgever veranderde van naam. Artikel 2 statuten 1986: De vereniging heeft het doel: het behartigen van de onderlinge verhouding onder degenen, die in dienstbetrekking zijn bij het Publiekrechtelijk lichaam “Beatrixziekenhuis” gevestigd te Gorinchem.

Door de jaren heen
Wat er bijna niet veranderde is de contributie. In 1981 werd aangekondigd dat op de ALV van 20 februari besloten was dat de contributie verhoogd werd van 2,00f naar 2,50f. De huidige contributie is € 3,50 per maand. Sommige activiteiten zijn nog steeds succesvol zoals de jaarlijkse bingo en het sinterklaasfeest. De grote feestavond is verdwenen maar daarvoor terug kwamen weer andere activiteiten zoals de jaarlijkse wintersportreis en allerlei leuke workshops.

Van een aankondiging in het personeelsblad ‘Schakel’ ging men over naar een glossy brochure met het jaarprogramma en kwam er een eigen website www.pvrivas.nl.

© Personeelsvereniging Rivas Zorggroep

Volg ons op Facebook